Entroforming – Emin Mete Erdoğan

Share..Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

EMİN METE ERDOĞAN
Entroforming

xist-foto
x-ist, 15 Ekim – 14 Kasım 2015 tarihleri arasında Emin Mete Erdoğan’ın “Entroforming” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Klasik resim tekniği ile teknik resmi birleştirerek çağdaş desenler üreten Emin Mete Erdoğan, bugüne kadar form, boşluk, mekan ve bunların birbiriyle ilişkilerine odaklandı. Belirsiz mekanların ve bina-makine karışımı yapıların eskizlerinden yola çıkarak birbirine sarılan ağlardan oluşan kağıt, alüminyum ya da tuval üzerine işler üretti. x-ist’teki ilk kişisel sergisi “Entroforming”de ise organik ile inorganik olanı birleştirerek yeni bir dünyanın kuruluş hikayesini konu alıyor.

“Düzenin şekillendirilmesi” olarak çevirdiği “Entroforming” serisinde sanatçı, makine ve bitki formlarının ince ayrıntılarla iç içe geçip tüm yüzeyleri kapladığı iç ve dış mekanlar yaratıyor. Bağlamlarından koparılmış ama bu dünyayı çağrıştıran sahnelerde hem bitkiler, hem de makineler, kimliklerini yitirerek sanki dış bir güç ya da üstün bir zeka tarafından bugünkü insanın ait olamayacağı bir dünyaya evriliyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, bu nedenle de kurguladığı dünyayı aslında gerçeğinden çok da uzakta konumlandırmayan Emin Mete Erdoğan “Entroforming” sahnelerini şöyle anlatıyor:

“Artık bitkiler bitkimsiye, makineler de makinemsiye dönüşmüş ve birbirlerine karışarak bir bilgi havuzunda düzenin parçaları olarak gözüküyorlar. Tüm bu imgelerin ayrıntılarında piksel piksel kodlanmış bir bilgiye dönüşüyorlar. Bu yeni kurulan dünyada saf bilginin akışını ve dönüşmesine olanak sağlayan ilişkileri göz önüne seriyorum. Sanki hepsi gizli ve büyük bir amaç için birleşmiş…”


x-ist hosts Emin Mete Erdoğan’s solo exhibition titled “Entroforming” between October 15 – November 14 2015. 
Emin Mete Erdoğan whose contemporary works combine classical painting and technical drawing has been focusing on the void, the space and their relationship. He produced works on paper, canvas or aluminum composed of intertwined nets departing from the sketches of ambiguous spaces and both building and machine-like hybrid structures. On the other hand in “Entroforming”, his first solo exhibition at x-ist, he addresses the creation story of a new world by combining the organic and the inorganic.

In the series titled “Entroforming” that he translates as “giving form to order”, the artist creates indoor and outdoor spaces in which machine and plant forms intertwine in fine detail and cover the entirety of surfaces. In scenes detached from their contexts but reminiscent of this world, both the plants and the machinery lose their identity as if evolving, with the impact of an outside force or a superior form of intelligence, into a world which today’s human being cannot belong to.

Emin Mete Erdoğan who closely monitors scientific and technological developments and consequently positions his fictional world in a place not too far from the real one, describes the scenes in “Entroforming” as:

“At this point plants are transformed into plant-like and the machinery into machine-like, and they appear intertwined as the components of order in a pool of information. They become information encoded pixel by pixel in the details of this imagery. In this newly established world I expose the relationships that enable pure information flow and transformation. As if they all united for a secret and great purpose…”

Related posts: